ประวัติ คุณวัชรี พรประภา


คุณวัชรี พรประภา  เกิดเมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2458 (ค.ศ. 1915) ที่อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

เริ่มการศึกษาที่ประเทศไทยจนกระทั่งจบการศึกษา และได้มีโอกาสไปเรียนภาษาจีนต่อที่ประเทศจีน อีกทั้งได้เรียนการร้องเพลงและเล่นเปียโน ต่อมาได้เป็นครูสอนร้องเพลงและเปียโน

ในปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ.1939) คุณวัชรี พรประภา  สมรสกับคุณสินธุ์ พรประภา เมื่ออายุได้ 25 ปี คุณวัชรีเป็นคนขยัน และทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่กับคุณสินธุ์ ตั้งแต่บริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด ยังเป็นบริษัทเล็กๆ คุณวัชรี พรประภาดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการคนแรกของบริษัท สยามกลการ จำกัด  เป็นเวลา 2 ปี ในช่วงปี พ.ศ. 2495 – 2497 (ค.ศ.1952 – 1954) จนกระทั่งกลับมาช่วยงานที่บริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด หลังจากปี พ.ศ. 2497 และเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท สินแร่สยาม จำกัด ร่วมกับพี่ชายในปี พ.ศ. 2498 (ค.ศ. 1955) ซึ่งต่อมาบริษัท สินแร่สยาม จำกัด กลายมาเป็นเหมืองดีบุกเปิดที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลาง

คุณวัชรี พรประภา  เป็นสะใภ้ที่ดีของตระกูล ซึ่งในยุคสมัยนั้นผู้หญิงส่วนใหญ่เมื่อแต่งงานแล้วก็จะเป็นแม่บ้านคอยดูแลความเรียบร้อยของบ้านและลูกๆ แต่คุณวัชรี พรประภายังช่วยงานทางธุรกิจของตระกูลอีกด้วย

คุณวัชรี พรประภา เป็นคนมีจิตใจกุศลเข้าวัดเป็นประจำ  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992) สิริรวมอายุ 77 ปี