TK & SPI GROUP สร้างฝาย ขยายผืนป่า ณ กาญจนบุรี

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ผู้นำในการให้บริการเช่าซื้อ รถจักรยานยนต์รายใหญ่ ในประเทศไทย และกลุ่มบริษัทในเครือ SPI Group ร่วมกิจกรรม สร้างฝาย ขยายผืนป่า ที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัด กาญจนบุรี ด้วยการยิงเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ ได้แก่ เมล็ดมะม่วงหัวแมลงวัน เมล็ดตะโก เมล็ดสัก และเมล็ดมะเกลือ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 1,000 เมล็ด

นอกจากนี้ คณะปลูกป่า ยังได้ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 3 ฝาย โดยแบ่งเป็นฝายแห้ง 2 ฝาย และฝากเปียก 1 ฝาย ทั้งนี้กิจกรรมที่คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมดำเนินการ ถือเป็นกิจกรรมที่ TK และกลุ่มบริษัทในเครือ SPI Group ได้กำหนดเป็นนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนให้พนักงานและคณะผู้บริหารเข้าร่วมในกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อม

ในภาพ นายประพล พรประภา กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ร่วมกับพนักงาน สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี