TK ร่วมใจ บริจาคโลหิต สภากาชาดไทย 1/2018

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 นายประพล พรประภา รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ TK ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์รายใหญ่ในประเทศไทย ได้นำ ทีมผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งในบริษัท และบริษัทในเครือ ร่วมกัน บริจาคโลหิต เพื่อมอบให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) 

ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคม ที่สุขใจทั้งผู้ให้ และผู้ที่ได้รับ ซึ่งบริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญ และจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง