ประวัติ คุณพ่อไต้ล้ง  พรประภา


คุณพ่อไต้ล้ง พรประภา ( ตั้งไต้ล้ง : ) เป็นบุตรของนายเซ่งเย็ก แซ่ตั้ง กับนางไช่ง้อ แซ่โง้ว เกิดเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) ที่ตำบลเก็กเอี้ย อำเภอเก็กเอี้ย จังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน มีพี่น้องรวมทั้งตัวคุณพ่อไต้ล้งเอง 11 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 6 คน

คุณพ่อไต้ล้ง พรประภา สมรสกับคุณแม่เช็ง ( เช็ง :  ) ในปี พ.ศ. 2451 (ค.ศ. 1908)   เมื่ออายุ 18 ปี ซึ่งคุณแม่เช็งอายุอ่อนกว่า 2 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2435, ค.ศ. 1892)

คุณพ่อไต้ล้งและคุณแม่เช็ง มีบุตรธิดารวมกัน 8 คน ดังนี้
1. นายสินธุ์ พรประภา
2. ตั้งเล้งเซียม
3. นายถาวร พรประภา
4. นายไพโรจน์ พรประภา
5. นางพรรณี จรัญวาศน์
6. นายปรีชา พรประภา
7. นายปริญญา พรประภา
8. นางนิภา จรัญวาศน์

คุณพ่อไต้ล้ง พรประภา กับลูกชายคนโต คือ คุณสินธุ์ พรประภา ได้อพยพมาประเทศไทยในปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929) เริ่มต้นทำงานรับจ้างแบกหาม ภายหลังได้กลับไปเมืองจีนและกลับมาเมืองไทยอีกครั้ง และได้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัว ในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) ได้ก่อตั้งบริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด ซึ่งมีความหมายว่า “ตระกูลตั้งจะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน” โดยเริ่มจากรับซื้อขวด และค้าขายเศษเหล็ก นำเข้าเหล็กเส้น เครื่องจักร และนำเข้ารถใช้แล้วจากสงครามในยุโรปและเกาหลีเพื่อนำมาปรับสภาพขาย ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูล พรประภา