ประวัติ คุณสินธุ์ พรประภา


คุณสินธุ์ พรประภา (ตั้งช่งสิน : )  เป็นบุตรคนโตของคุณพ่อไต้ล้งและคุณแม่เช็ง พรประภา  เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2452 (ค.ศ. 1909)  ที่ตำบลเก็กเอี้ย อำเภอเก็กเอี้ย จังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน

คุณสินธุ์ พรประภา ได้รับการศึกษาขั้นต้นจนจบชั้นมัธยมปีที่ 6 จากโรงเรียนย่งกังตกฮัก แต่ด้วยเป็นลูกชายคนโตและรักความก้าวหน้า จึงได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนซัวเถาเซียงเงี๊ยบ เมื่อเรียนจบหลักสูตรของโรงเรียนแล้ว ได้สมัครเป็นทหารของก๊กมินตั๋ง (Kuomintang) และได้รับใช้ราชการทหารเรือ ยศนายเรือโท ประจำอยู่ที่เมืองกวางเจา ในมณฑลกวางตุ้ง

คุณสินธุ์ พรประภา ได้เดินทางมายังประเทศไทย พร้อมกับคุณพ่อไต้ล้ง พรประภา ในปี พ.ศ. 2472 (ค.ศ. 1929)  ขณะที่มีอายุได้ 20 ปี และต่อมาได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด ในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ. 1931) โดยเริ่มจากรับซื้อขวด และค้าขายเศษเหล็ก นำเข้าเหล็กเส้น เครื่องจักร และนำเข้ารถใช้แล้วจากสงครามในยุโรปและเกาหลีเพื่อนำมาปรับสภาพขาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของตระกูล พรประภา

คุณสินธุ์ พรประภา ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด เป็นเวลา 40 ปี ในระหว่างนั้นได้ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เยอรมัน ไต้หวัน ฮ่องกง เกาหลี และประเทศญี่ปุ่น ซึ่งได้มีความสัมพันธ์และให้ความไว้วางใจเป็นอย่างดี

สำหรับน้องๆ ของคุณสินธุ์ พรประภา ที่เกิดในประเทศจีน หลังจากจบการศึกษาในประเทศจีน จึงได้เดินทางตามคุณพ่อไต้ล้งและพี่ชายคนโตมาที่ประเทศไทย ด้วยความเป็นพี่คนโตซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานให้แก่วงศ์ตระกูล ทำให้คุณสินธุ์ต้องเสียสละและไม่เคยแสดงความย่อท้อต่ออุปสรรค คอยเป็นกำลังสำคัญของตระกูลทำให้น้องๆ มีโอกาสได้เรียนสูงขึ้น และบางคนมีโอกาสได้ไปเรียนต่อต่างประเทศ ซึ่งคุณสินธุ์ได้เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาและมอบโอกาสที่ตัวเองไม่ได้รับให้แก่น้องๆ โดยหวังว่าน้องๆ จะเป็นกำลังสำคัญในการติดต่อการค้ากับต่างประเทศให้กับธุรกิจของตระกูลในอนาคต

คุณสินธุ์ พรประภา เป็นบุคคลที่มีความสุภาพ นอบน้อมถ่อมตน มีความเป็นธรรม เป็นผู้ให้และเสียสละ ทำให้เป็นที่รักใคร่และนับถือในวงการค้าของชาวจีน โดยได้เป็นนายกสมาคมโลหะไทย 14 ปี และเป็นนายกสมาคม นายกกิติมศักดิ์ของสมาคมตั้งตระกูลถึง 4 ปี  ทำให้คุณสินธุ์และตระกูลพรประภา ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากนายห้างชิน โสภณพานิช ผู้ก่อตั้งธนาคารกรุงเทพ ซึ่งเป็นคนแซ่ตั้งเช่นเดียวกัน สายสัมพันธ์ที่เริ่มจากคุณสินธุ์ พรประภา ทำให้คนในตระกูลพรประภาได้รับการสนับสนุนและได้รับเกียรติให้เป็นกรรมการของธนาคารกรุงเทพอยู่หลายคนจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ความสัมพันธ์ที่ดีกับนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นในสมัยนั้น ทำให้ตระกูลพรประภากลายเป็นผู้ริเริ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ในประเทศไทย

ในด้านครอบครัว คุณสินธุ์ พรประภา ได้สมรสกับนางไฮ้เกียง ที่ประเทศจีน มีบุตรและธิดาทั้งหมด 5 คนดังนี้
1. นางอัชฌา เศรษฐภักดี
2. นางกิมเก็ง แซ่ตั้ง
3. นายทันชัย พรประภา
4. นางกิตติพร พัชราวนิช
5. น.ส.พรจันทร์ พรประภา

หลังจากมาพำนักในประเทศไทยได้ 10 ปี ได้สมรสกับนางวัชรี พรประภา ในปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ.1939) มีบุตรทั้งหมด 4 คน ดังนี้
1. นายชุมพล พรประภา
2. นายพลศักดิ์ พรประภา
3. นายรักสนิท พรประภา
4. นายสถิตย์พงษ์ พรประภา

คุณสินธุ์ พรประภา  ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2514 (ค.ศ.1971) สิริรวมอายุ 62 ปี