ความเป็นมาของบริษัท


บริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด ( Tan Thong Huat Company Limited ) ซึ่งมีความหมายในภาษาไทยว่า “ตระกูลตั้งจะเจริญรุ่งเรืองไปด้วยกัน” เป็นบริษัทเริ่มแรกของตระกูล “พรประภา” ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2474 (ค.ศ.1931) โดย คุณพ่อไต้ล้ง พรประภา ( ตั้งไต้ล้ง : ) และ คุณสินธุ์ พรประภา ( ตั้งช่งสิน : ) ซึ่งเป็นคุณปู่และ คุณพ่อของ ดร.ชุมพล พรประภา

คุณสินธุ์ พรประภา เป็นบุตรชายคนโตของคุณพ่อไต้ล้ง พรประภา เกิดที่มณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน เมื่ออายุ 20 ปี ได้ติดตามคุณพ่อไต้ล้ง เดินทางมายังประเทศไทยโดยมุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นปึกแผ่นด้านการค้าขาย คุณพ่อไต้ล้งและคุณสินธุ์ ได้เริ่มสร้างเนื้อสร้างตัวจากการรับซื้อขวดและการค้าเศษเหล็ก จนได้ก่อตั้ง บริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด ต่อมาจึงเริ่มกิจการนำเข้าเหล็กเส้น เครื่องจักร และรถใช้แล้วจากสงครามเกาหลี เพื่อนำมาปรับสภาพก่อนขาย ถือเป็นจุดกำเนิดของอุตสาหกรรมยานยนต์และรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานของตระกูลพรประภา สำนักงานแห่งแรกของบริษัทตั้งอยู่บนถนนทรงวาด ใจกลางย่านเยาวราช แหล่งชุมชนและย่านการค้าสำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนในกรุงเทพมหานคร

ต่อมาบริษัท ตั้งท่งฮวด จำกัด ได้ขยายกิจการโดยไปเป็นบริษัทต่างๆ ในตระกูลพรประภา ได้แก่ บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัท ไทย ฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด และ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ซึ่งล้วนเป็นผู้นำด้านธุรกิจยานยนต์ในประเทศไทย

2509 – 2520

 • บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2509 โดย ดร.ชุมพล พรประภา ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท ชื่อของ บริษัท เอส.พี. มาจาก ตัวย่อของ Sindhu Phornpraphaหรือ “คุณสินธุ์ พรประภา” เพื่อแสดงออกถึงความเคารพ และความกตัญญู ที่ ดร.ชุมพล พรประภา มีต่อคุณพ่ออันเป็นที่รัก ส่วน “อินเตอร์แนชั่นแนล” นั้นแสดงถึง วิสัยทัศน์ของ ดร.ชุมพล พรประภา ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยมีน้องชายทั้ง 2 คนที่จบการศึกษาจากประเทศสหรัฐอเมริกา คือ คุณรักสนิท พรประภา และคุณสถิตย์พงษ์ พรประภา เข้ามาเป็นกำลังสำคัญช่วยบริหารงานใน SPI Group ธุรกิจเริ่มแรกของ บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด คือ การนำเข้ารถจักรยานยนต์ซูซูกิเพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย ภายหลังได้ร่วมทุนกับโรงงาน ไทยซูซูกิมอเตอร์ (ประเทศไทย) ได้ดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการผลิต และจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ต่อมา บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ในเขตกรุงเทพมหานคร

 • ก่อตั้ง บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่  4 สิงหาคม พ.ศ. 2515 เพื่อประกอบธุรกิจ การให้สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์และรถยนต์ทุกยี่ห้อ  โดยในช่วงต้น ได้เน้นการให้บริการ สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2538 บริษัทได้ขยายการให้บริการไปในพื้นที่ภาคตะวันออก ในชื่อ บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด และในปี พ.ศ. 2546 บริษัทได้เข้าซื้อกิจการของ บริษัท ชยภาค จำกัด เพื่อขยายสินเชื่อในส่วนของการให้เช่าซื้อรถยนต์ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ในปี พ.ศ. 2546 บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย
 • ก่อตั้ง บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด ในปี พ.ศ. 2520 เพื่อ ให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั้งรถใหม่ และรถมือสอง ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เขตภาคตะวันออกและภาคกลาง มีสาขา รวมทั้งสิ้น 12 สาขา ครอบคลุม 7 จังหวัด ในปี พ.ศ. 2547 บริษัท ซี.วี.เอ. จำกัด ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจให้บริการติดตามหนี้สินแต่เพียงอย่างเดียว ส่วนด้านการให้สินเชื่อ รถจักรยานยนต์ทั้งหมด อยู่ภายใต้การดำเนินการของ บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

2521 – 2530

 • ก่อตั้ง บริษัท สินพล จำกัด ในปี พ.ศ. 2522 เพื่อดำเนินธุรกิจขายปลีกรถจักรยานยนต์ซูซูกิ อะไหล่ และบริการซ่อมรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่จังหวัดภาคกลางของประเทศ บริษัท    สินพล จำกัด มีสาขามากกว่า 32 แห่ง ในเขต 12 จังหวัด โดยแต่ละสาขาของบริษัทมีศูนย์บริการมาตรฐานของซูซูกิ และมีบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้แก่ลูกค้าอีกด้วย ในปี พ.ศ. 2550 บริษัท สินพล จำกัด มีการปรับโครงสร้างการบริหารโดยโยกย้ายผู้บริหารและพนักงานมาเข้าร่วมกับบริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)
 • ก่อตั้ง บริษัท โตโยต้า ปทุมธานี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ในปี พ.ศ. 2522 เป็นผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าแห่งแรก ในจังหวัดปทุมธานี ให้บริการทั้งจำหน่าย และบริการซ่อมรถยนต์โตโยต้า ตามมาตรฐานสากล มีสาขาเริ่มแรก 6 สาขา ประกอบด้วย สำนักงานใหญ่ สาขากม.37 สาขาถนนพหลโยธิน สาขาอำเภอเมืองปทุมธานี สาขาสามโคก สาขาลาดหลุมแก้ว และสาขาธัญบุรี  

 • ก่อตั้ง บริษัท ฐิติพล จำกัด ในปี พ.ศ. 2524 เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าอะไหล่รถจักรยานยนต์ โดยจัดหาและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพจากทั้งภายในประเทศและจากผู้ผลิตต่างประเทศ ให้แก่พันธมิตรผู้ค้าอะไหล่รายใหญ่ในจังหวัดและอำเภอต่างๆ มากกว่า 200 รายทั่วประเทศ จุดเด่นในการดำเนินธุรกิจคือ มีประสบการณ์อันยาวนาน มีความสามารถในการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา มีการบริหารสินค้าคงคลังและการส่งเสริมการตลาดอย่างต่อเนื่อง และมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้จำหน่ายสินค้าและลูกค้า ตลอดระยะเวลา 39 ปี ของการดำเนินกิจการ
 • ก่อตั้ง บริษัท นภัส จำกัด ในปี พ.ศ. 2526 เพื่อสนับสนุนธุรกิจรถจักรยานยนต์ โดยให้บริการด้านการขนส่งรถจักรยานยนต์ของ บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) จาก บริษัท ไทยซูซูกิ มอเตอร์ จำกัด ไปยังคลังสินค้าและลูกค้าของบริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด (มหาชน)
 • ก่อตั้ง บริษัท เอส.พี.อาคาร จำกัด ในปี พ.ศ. 2528 ดำเนินธุรกิจให้เช่าอาคารและสำนักงาน สำหรับอาคารให้เช่าของบริษัทฯ เช่น อาคาร เอส.พี. ถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นอาคารแฝด ขนาดพื้นที่ 35,000 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด บริษัท อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด บจก. ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) และบริษัทชั้นนำของประเทศมากกว่า 20 บริษัท   

2531 – 2540

 • ก่อตั้ง บริษัท ซอฟแวร์ ดีเวลอปเม็นท์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2531 เพื่อพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ให้แก่ผู้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของ บริษัท ไอบีเอ็ม ทั้งระดับเมนเฟรม มินิคอมพิวเตอร์ และเครื่องพีซี นอกจากนี้บริษัทฯ ยังรับดำเนินการในการวางระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จำหน่ายเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้บริการอบรมและพัฒนาผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ปัจจุบันบริษัทฯ ยังให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ แก่กลุ่มบริษัทในเครือ และลูกค้าที่สนใจทั่วไป
 • ก่อตั้ง บริษัท สตาร์โพลีเมอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในปี พ.ศ. 2533 เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนพลาสติกคุณภาพสูง ด้วยกระบวนการฉีด ที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง สินค้าของบริษัทฯ ได้แก่ ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า และชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน โดยโรงงานตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง   
 • ก่อตั้ง บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด ในปี พ.ศ. 2535 ร่วมกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าอีก 7 แห่งในกรุงเทพฯ โดยเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์เล็กซ์ซัสแห่งแรกและรายเดียวในประเทศไทย จัดจำหน่าย ให้แก่ตัวแทนขายทั่วประเทศ และยังมีศูนย์บริการมาตรฐาน แห่งเดียวในประเทศไทย บริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ในฐานะผู้ถือหุ้นหลัก ได้มีส่วนในการบริหารและวางแผนแนวทางการปฏิบัติ และกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด ร่วมกับผู้ถือหุ้นอื่นๆ บริษัท เล็กซ์ซัส กรุงเทพ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรพระราม แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร   

 • ก่อตั้ง บริษัท เอส.พี ซูซูกิ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2537 โดย SPI Group ได้เริ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์โดยการนำเข้ารถจักรยานยนต์ซูซูกิ เพื่อจัดจำหน่ายในประเทศไทย ต่อมาได้ร่วมทุนกับ SUZUKI MOTOR CORPORATION (SMC) ประเทศญี่ปุ่น ก่อตั้งโรงงาน THAI SUZUKI MOTOR (TSM) ซึ่งเป็นโรงงานของซูซูกิแห่งแรกนอกประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ.1967) ได้ดำเนินธุรกิจทั้งในด้านการผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ในปี พ.ศ. 2537 ได้รวมกิจการของฝ่ายขายรถจักรยานยนต์ของบริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด กับ บริษัท ทีทีซี ซูซูกิเซลล์ จำกัด เข้าด้วยกันเป็น “บริษัท เอส.พี.ซูซูกิ จำกัด” และในปี พ.ศ. 2538 ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถระดมทุนได้ 1,216 ล้านบาท เพื่อขยายธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ โดยมีตัวแทนจำหน่ายจำนวน 384 แห่ง ใน 63 จังหวัด กระจายอยู่ทั่วประเทศยกเว้น 14 จังหวัดภาคใต้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 หลังจากที่บริษัทได้ขายหุ้น THAI SUZUKI MOTOR (TSM) จึงได้เพิกถอนการจดทะเบียนออกจากตลาดหลักทรัพย์ และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เอสพีเอสยู จำกัด (มหาชน)   
 • ก่อตั้ง บริษัท ปฐมรรค จำกัด (เปลี่ยนชื่อจาก บริษัท อัลโกเทค จำกัด) ในปี พ.ศ. 2539 เป็นบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ จากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ซึ่งได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต แต่เพียงผู้เดียว จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ส่วนหนึ่งของปุ๋ยชีวภาพ ของบริษัทฯ จะถูกส่งไปยังเกษตรกร ภายใต้นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพื่อจำหน่ายไปยังเครือข่าย ตัวแทนจำหน่ายปุ๋ย ทั่วประเทศ โรงงานตั้งอยู่ที่ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม   

2551 – 2560

 • ก่อตั้ง Sabaidee Leasing Company Limited ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี พ.ศ. 2556 เพื่อขยายบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ  เช่าสินเชื่อจากธนาคารแห่งสปป.ลาว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเปิดให้บริการ 6 สาขาทั่วประเทศ ประกอบ ด้วย Vientiane, Luang Prabang, Savannakhet, Pakse, Udomxai และ Xiang Khoang   

 • ก่อตั้ง Suosdey Finance Public Limited Company ในประเทศกัมพูชา ในปี พ.ศ. 2557 เพื่อขยายบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ในราชอาณาจักรกัมพูชา บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตดำเนินธุรกิจลิสซิ่งจากธนาคารแห่งชาติกัมพูชา เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2557 ปัจจุบันเปิดให้บริการ 12 สาขาทั่วราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบด้วย Phnom Penh, Siem Reap, Battambang, Kampong Cham, Svay Rieng, Kampong Speu, Banteay Meanchey, Kampot, Kampong Thom, Pursat, Takeo และ Kampong Chhnang   

 • ก่อตั้ง บริษัท ทีเค เงินทันใจ จำกัด ในปี พ.ศ. 2558 เพื่อดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย เพื่อการประกอบอาชีพ (Nano Finance)  บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ปัจจุบันเปิดให้บริการ 10 สาขาทั่วประเทศ   

2561 – ปัจจุบัน

 • ก่อตั้ง Mingalaba Thitikorn Microfinance Company Limited ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในปี พ.ศ. 2560 และได้รับใบอนุญาต ให้ดำเนินธุรกิจไมโครไฟแนนซ์ ในภูมิภาคพะโค ในปี พ.ศ. 2562