เกี่ยวกับบริษัท


“ 5 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจ กลุ่มบริษัท SPI หนึ่งในกลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์และธุรกิจทางการเงินของประเทศไทย

อุตสาหกรรมยานยนต์นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในประเทศไทย ที่มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของ ดร.ชุมพล พรประภา จึงได้ก่อตั้ง บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2509 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในอนาคต

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด เริ่มต้นธุรกิจด้วยการร่วมมือ กับประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ ของทวีปเอเชีย คือ ประเทศญี่ปุ่น ในการเป็นตัวแทน จำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ และอะไหล่รถจักรยานยนต์ซูซูกิ อย่างเป็นทางการ ในประเทศไทย ด้วยคุณภาพสินค้า แผนการตลาดและการบริหารที่มีคุณภาพ ทำให้รถจักรยานยนต์ซูซูกิ ได้รับการยอมรับ และเป็นที่เชื่อถือจากผู้ใช้ทั่วประเทศ

บริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ไม่หยุดยั้งการสร้างสรรค์ธุรกิจ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต ให้กับองค์กร จึงได้ขยายขอบข่ายธุรกิจ ให้ครอบคลุมอุตสาหกรรม และการบริการ ที่เกี่ยวเนื่องกับยานยนต์และเครื่องจักรกล ในหลายๆ ด้าน เช่น การเป็นผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า ผู้จำหน่ายรถยนต์เล็กซัส ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรยันม่าร์ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ รวมทั้งการลงทุน ผลิตรถจักรยานยนต์ซูซูกิ เพื่อจำหน่ายภายในประเทศไทย และประเทศใกล้เคียง ซึ่งธุรกิจเหล่านี้ ล้วนมีส่วนสำคัญ ในการเติบโตก้าวไปข้างหน้าของ กลุ่มบริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ให้เป็นหนึ่งในผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ

นอกเหนือจาก กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์แล้ว กลุ่มบริษัท เอส.พี.อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ยังได้ขยายการลงทุนไปยังธุรกิจทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งกลุ่ม บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) หรือ “TK” ภายใต้การนำของคุณปฐมา พรประภา และ คุณประพล พรประภา ซึ่งเป็นทายาทของ ดร.ชุมพล พรประภา และ คุณอโนทัย พรประภา ได้ขยายธุรกิจให้บริการครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทย รวมถึงได้ขยายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคอาเซี่ยน ได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ปัจจุบันกลุ่ม บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ไม่เพียงแต่เป็นผู้ให้บริการเช่าซื้อชั้นนำในประเทศไทย แต่ยังเป็นผู้ให้บริการทางการเงินที่มีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคอีกด้วย

นอกจากนี้ กลุ่มบริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด ยังได้ขยายขอบข่ายการลงทุนไป ในภาคอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจคอมพิวเตอร์และซอฟท์แวร์ อุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพจากสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ตลอดจนโครงการผลิตฉนวนกันความร้อน

ความมุ่งมั่นพัฒนา จึงนำไปสู่ความสำเร็จ ตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจ คือ เครื่องยืนยันถึง คุณภาพการบริหารงาน และวิสัยทัศน์ ที่โดดเด่นของผู้บริหาร ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรทุกหน่วย ของกลุ่มบริษัท เอส.พี. อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบัน SPI Group มีบริษัทในเครือเกือบ 20 บริษัท มีทุนจดทะเบียนรวมกันกว่า 2,000 ล้านบาท มีฐานทุนกว่า 14,000 ล้านบาท มีสินทรัพย์รวมกว่า 20,000 บาท มียอดขายรวมกันในเครือปีละกว่า 10,000 ล้านบาท และมีพนักงานในเครือกว่า 3,000 คน